Faaliyet Alanlarımız

  • Yabancı Sermaye ve Yatırım Mevzuatı
  • Bankacılık ve Finans Hukuku 
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku 
  • İş Hukuku-Çalışma ve İkamet İzni
  • Tüketici Hukuku –Rekabet Hukuku
  • Sermaye Piyasası Hukuku
  • Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku
  • Enerji ve Telekomünikasyon Hukuku 
  • Uluslararası Taşıma Hukuku
  • Avrupa Birliği Hukuku 
  • Finansal Kiralama Hukuku 
  • İcra ve İflas Hukuku 
  • Özelleştirme –Şirketler Hukuku
  • İdare Hukuku ve Vergi Hukuku 
  • Askeri Hukuk
  • Gayrimenkul Hukuku 
  • Ceza Hukuku
  • Tahkim Hukuku 
  • Birleşme ve Devralmalar 
  • Deniz Ticareti Hukuku 
  • Sigorta Hukuku 
   

FAYDALI LİNKLER

GÜNCEL HABERLER